Dịch vụ của chúng tôi

Jingyidachủ yếu là dán tùy chỉnh theo bản vẽ hoặc mẫu từ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách nghiêm ngặt cho mọi bước trong quá trình sản xuất từ ​​tạo khuôn đến sản xuất. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không ai sánh kịp.