Thị trường sản xuất

Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.JingyidaQuản lý bán hàng có thể nói tiếng Anh lưu loát để giao tiếp tốt.

Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Bắc Mỹ 55,00%

Nam Âu 45,00%