Sản phẩm của chúng tôi

JingyidaSản phẩm bao gồm:

1, Nhãn rượu

2, Nhãn thực phẩm

3, Nhãn mỹ phẩm

4, Nhãn nước

Chúng tôi cung cấp nhãn dán trên toàn cầu cho nhiều công ty trên toàn thế giới, từ các tổ chức đa quốc gia lớn đến các công ty cá nhân nhỏ.


Nhãn rượu Nhãn mỹ phẩm
Nhãn thực phẩm Nhãn nước