Nhà máy của chúng tôi

Jingyidanằm ở thành phố tàu điện ngầm quốc tế Trung Quốc-Tô Châu.

Là nhà cung cấp toàn cầu về nhãn dán, Jingyidamuốn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng trên toàn thế giới.